PERSONES IMMIGRANTS

Persones acompanyades durant el 2021

Volem construir una societat inclusiva on totes les persones tinguin els mateixos drets i les mateixes obligacions.

Tot i que en tots els programes de Fundació Adsis atenem a persones autòctones i immigrants de manera indistinta, portem un programa específic d'atenció a població estrangera basat en l'atenció jurídica i el suport sociolingüístic.

A més, també desenvolupem projectes que pretenen la integració social de menors i joves de famílies immigrades mitjançant el suport educatiu i laboral en un ambient de convivència que incentivi la seva creativitat i socialització.

 

Alt

TESTIMONIS

Col·laboradors