A la Fundació Adsis treballem en coordinació amb plataformes, coordinadores, etc. que també dediquen els seus esforços a construir un futur millor per a tots i totes. Actualment, Fundació Adsis forma part de les següents coordinadores, plataformes i xarxes:

Participació a Consells

 • Consejo Social Penitenciario Estatal (Secretaría de Estado de Instituciones Penitenciarias).
 • Consejo Municipal de Cooperación de Vitoria Gasteiz.
 • Consejo Municipal de Cooperación de Bilbao.
 • Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de Donostia. 
 • Consejo Social Penitenciario del Centro Penitenciario de Villabona (Asturias).
 • Consejo Sectorial de Adicciones del Ayuntamiento de Gijón (Asturias).
 • Consejo Social en los Centros Penitenciarios de Nanclares y Basauri (Bizkaia).
 • Consejo de la Juventud de Gran Canaria.
 • Consejo de Participación Ciudadana de Las Palmas de Gran Canaria.
 • Consejo Social Penitenciario del Centro Penitenciario de Picassent (Valencia).
 • Consejo Social Penitenciario del Centro de Inserción Social de Valencia.
 • Coordinadora de Entidades de Prisión de la provincia de Valencia.

Acció social en general