FUNDACIÓ ADSIS

Som una entitat sense ànim de lucre que, des de fa més de 50 anys, treballem per brindar oportunitats a persones que es troben en situacions de vulnerabilitat.

 

Tenim la missió de construir una societat més justa, solidària i inclusiva en la qual s'accepti la diversitat com un valor i on cada persona pugui desenvolupar el seu projecte de vida. Creiem en la capacitat de canvi de cada persona i ens comprometem amb les que són més vulnerables des de la proximitat i l'acompanyament.

Visió

Fundació Adsis ha innovat les seves formes d’intervenció per donar respostes eficaces a les necessitats de les persones a les quals acompanya. Per això, s'ha impulsat l'intercanvi del coneixement intern, s'ha enfortit el compromís del voluntariat en els projectes, i s'han incrementat les aliances amb les administracions públiques, les empreses i les entitats socials.

Valors

 • Centralitat de la persona
  Creiem en la persona i en tot el seu potencial. El respecte a la dignitat humana i el suport al desenvolupament integral de cada dona i home són part de la nostra identitat.
 • Fraternitat
  Promovem la fraternitat com un estil de relació basat en l'acceptació incondicional de les persones afavorint el diàleg, la confiança i el compromís.
 • Utopia transformadora
  Treballem per un món sostenible, solidari i equitatiu, des de la transformació social local.
 • Participació
  Impulsem la corresponsabilitat de cada persona en els processos de canvi individuals i col·lectius, i les formes de col·laboració basades en el treball en equip i en xarxa.
 • Igualtat
  Treballem contra qualsevol tipus de discriminació o violència, i promovem la igualtat d'oportunitats i de tracte entre dones i homes en tots els àmbits.
 • Transparència
  Mostrem el que som i fem, i comuniquem amb claredat el que és rellevant de la nostra activitat i gestió.

El nostre equip

 

La nostra tasca té un gran impacte gràcies a l'esforç d'un equip compromès conformat per més de 250 professionals, més de 661 persones voluntàries i 65 en pràctiques.

La nostra història

L’acció social que impulsa el moviment Adsis va sorgir de la presència de joves en barris desfavorits de diverses ciutats d’Espanya durant els anys seixanta.

Aquesta acció social Adsis s’ha anat organitzant de diferents maneres al llarg del temps a les ciutats on Adsis és present. Primerament, amb les experiències de voluntariat i centres juvenils de temps lliure, a través d’associacions civils locals que es van consolidar durant els anys vuitanta i, posteriorment, amb la creació d’estructures de coordinació i treball conjunt, com ara la Federació Estatal de Serveis i Iniciativa Social.

Adsis fomenta diversos programes amb la finalitat de donar resposta a les necessitats de les persones i grups en risc d’exclusió social, com ara la promoció de minories ètniques, la inserció social i laboral de persones en risc d’exclusió, la integració d’immigrants, la promoció del voluntariat social, l’educació en valors de joves, la cooperació al desenvolupament i el comerc just.

Finalment, el 16 d’abril de 1996 es va crear Fundació Adsis com a entitat amb caràcter benèfic assistencial. És una fundació amb ànima associativa, atès que integra tota l’experiència de cadascuna de les associacions Adsis per construir estratègies locals i globals de manera conjunta.