Memòria 2016

Al llarg de 2016 més de 22.000 persones van confiar en nosaltres i, treballant de manera conjunta, hem aconseguit transformar milers de situacions de desigualtat en oportunitats d'estudi, de feina i de futur. Vols saber com?Descarregat la nostra memòria.