Vés al contingut

Transparència

La transparència és un dels valors que ens guíen i que marca la feina que fem i com la fem.

Per a l'equip de Fundació Adsis és una pedra angular mostrar el que som i fem, comunicant amb claredat la rellevància de la nostra activitat i gestió. Fundació Adsis és una entitat benèfic-assistencial, segons ordre Ministerial del 19 de juny de 1996. Està inscrita en el Registre de Fundacions d'àmbit estatal amb el Núm. 469. Al ser una fundació, està regulada pels Estatuts (normes que regulen el funcionament de l'entitat i que han estat aprovades pel Patronat).

Canal ètic

És un mecanisme de comunicació de denúncies i queixes per incumpliments normatius o del Còdi Ètic de Fundació Adsis

Veure

Informació institucional

Documentació sobre el funcionament de Fundació Adsis i la seva estructura organitzativa

Veure

Política de qualitat

Principis i compromisos que defineixen la nostra Política de Qualitat

Veure

Plans d'actuació

Els Plans d'Actuació anuals permeten la comprovació del cumpliment dels objectius de Fundació Adsis

Veure

Memorias anuales

Compartim les nostres memòries d'acció social, en les que mostrem les dades d'impacte anuals dels nostres projectes

Veure

Els comptes clars
Ingressos de l'any 2022

Financiació pròpia 1.379.941 €
Vendes EquiMercado 469.351  €
Quotes d'usuaris 404.728  €
Donatius i campanyes 443.020  €
Ingressos financers 6.470  €
Ingressos extraordinaris 56.372 €
Financiació privada 3.253.896 €
Prestació de serveis 1.278.549  €
Subvencions privades 1.975.347  €
Financiació Pública 15.800.703 €
Prestació de serveis 3.745.201  €
Subvencions Públiques 12.055.502  €
Total 20.434.540 €
77%

Públics

16%

Privats

7%

Propis

Despeses de l'any 2022

Despeses  
Despeses de personal 13.356.665 €
Ajudes econòmiques 2.331.550 €
Despeses d'activitat 3.560.046 €
Dotació amortitzacions    423.025 €
Desepeses financeres    124.694 €
Total 19.795.980 €
93%

Programes

7%

Administració, comunicació i captació

Auditories de comptes

A més dels informes i auditories propis de cada organisme finançador, Fundació Adsis sotmet anualment els seus comptes a l'auditoria externa Auren, que és dipositada al Protectorat, d'acord amb Llei. Les xifres auditades estan contingudes a les memòries anuals.

Bústia de suggeriments

Si vols aportar algun suggeriment, pots fer-ho a través d'aquest enllaç

Escriu-nos

Perquè tu també ho tinguis clar

Fundación Lealtad

Fundación Lealtad

Fundació Adsis ha estat analitzada per la Fundación Lealtad i compleix amb els seus Principis de Transparència i Bones Pràctiques.

CONGDE

CONGDE

Auditats per la Coordinadora d'ONG per al Desenvolupament (CONGDE).

Informació actualitzada el juliol de 2023