Vés al contingut

Política de qualitat

El Patronat, la Direcció i els equips de treball de Fundació Adsis, aposten pel foment de la qualitat com a eina al servei del desenvolupament de la missió de l'entitat, útil per a l’assoliment dels objectius que es proposa.

Des d’aquesta perspectiva defineix la seva política de qualitat segons aquests principis i compromisos:

 • 1

  Valors

  Situar els valors de l’organització i, en particular, les persones destinatàries i l’estil de relació, com a eixos essencials en el desenvolupament de la seva missió.

 • 2

  Qualitat

  Implantar un sistema que asseguri la qualitat, per tal de gestionar els programes i serveis d’acord amb uns processos comuns, realitzar el seguiment i l’avaluació d’aquests mateixos i instaurar la millora contínua en tota l’organització.

 • 3

  Comunicació

  Implantar un sistema integrat d’informació i comunicació que permeti la gestió del coneixement i la valoració de l’impacte de les seves actuacions.

 • 4

  Organizació

  Comptar amb una estructura organitzativa àgil i operativa, basada en el foment de la interacció i participació intel·ligent dels seus membres. Per tant, afavorir la formació de persones contractades i voluntàries.

 • 5

  Transparència

  Garantir la transparència a través d’una comunicació clara sobre l’actuació i gestió interna i externa de la fundació.

 • 6

  Col·laboració

  Potenciar la col·laboració amb altres entitats amb la finalitat de millorar l’eficàcia i incidència activa en la transformació social.

Madrid, 20 de juny de 2008

Aprovació del Patronat 20/06/2009