El patronat, la direcció i els equips de treball de la Fundació Adsis, aposten pel foment de la qualitat com a eina al servei del desenvolupament de la missió, útil per a l’assoliment dels objectius que es proposa. Des d’aquesta perspectiva defineix la seva política de qualitat segons aquests principis i compromisos:

01

Situar els valors de l’organització i, en particular, les persones destinatàries i l’estil de relació com a eixos essencials en el desenvolupament de la seva missió.

02

Implantar un sistema que asseguri la qualitat, per tal de gestionar els programes i serveis d’acord amb uns processos comuns, realitzar el seguiment i l’avaluació d’aquests mateixos i instaurar la millora contínua en tota l’organització.

03

Implantar un sistema integrat d’informació i comunicació que permeti la gestió del coneixement i la valoració de l’impacte de les seves actuacions.

04

Comptar amb una estructura organitzativa àgil i operativa, basada en el foment de la interacció i participació intel·ligent dels seus membres. Per tant, afavorir la formació de persones contractades i voluntàries.

05

Garantir la transparència a través d’una comunicació clara sobre l’actuació i gestió interna i externa de la Fundació.

06

Potenciar la col·laboració amb altres entitats amb la fi de millorar l’eficàcia i incidència activa en la transformació social.

Madrid, 20 de juny de 2008

Aprovació del Patronato 20/06/2009

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS

Fundació Adsis posa a la seva disposició un formulari de suggeriments i/o reclamacions per conèixer la seva opinió sobre els serveis i projectes que oferim. Ens comprometem a respondre en 15 dies com a màxim.

Gràcies per ajudar-nos a millorar!