2019 URTEKO DIRU-SARRERA ETA GASTUEN EGOERA

 

BEREZKO FINANTZAZIOA1.198.795,94  €
EquiMercado salmentak813.382,78  €
Erabiltzaileen kuotak 44.421,64   €
Dohainak eta kanpainak298.601,03  €
Finantza diru-sarrerak9.306,75  €
Baliabideak geureganatzea29,75   €
Ezohiko diru-sarrerak33.053,99  €
FINANTZAZIO PRIBATUA2.136.019,38  €
Zerbitzu prestazioa446.440,98 €
Diru-laguntza pribatuak1.689.578,40 €
FINANTZAZIO PUBLIKOA10.625.102,73  €
Zerbitzu prestazioa2.507.360,95  €
Subvenciones Públicas8.117.741,78  €
TOTAL13.959.918,05  €

 

OHIKO GASTUAK13.353.388,94  €
Langile gastuak 9.857.022,54  €
Diru-laguntzak 585.466,17  €
Jarduera gastuak 2.790.027,31  €
Amortizazio hornidura91.252,79  €
Finantz-gastuak29.620,13  €

KONTU IKUSKARITZA

Erakunde finantzari bakoitzaren txosten eta ikuskaritza propioez gain, Adsis Fundazioak urtero jartzen ditu bere kontuak Auren kanpo ikuskaritzaren menpe, zein Legearekin bat eginda Protektoratuan gordailatua baitago. Ikuskatutako zifrak urteko memoria txostenetan jasota daude.

Adsis Fundazioa Lealtad Fundazioak aztertua izan da eta Gardentasun eta Jardunbide Onen Printzipioakbetetzen ditu.

Bestalde, CONGDE Garapenerako GKE Koordinakundeak ere egiten digu ikuskaritza.