2021 URTEKO DIRU-SARRERA ETA GASTUEN EGOERA

 

BEREZKO FINANTZAZIOA1.065.701 €
EquiMercado salmentak555.937  €
Erabiltzaileen kuotak44.184  €
Dohainak eta kanpainak441.028  €
Finantza diru-sarrerak4.450  €
Ezohiko diru-sarrerak20.103 €
FINANTZAZIO PRIBATUA3.576.375 €
Zerbitzu prestazioa1.517.493  €
Diru-laguntza pribatuak2.058.882  €
FINANTZAZIO PUBLIKOA12.497.678 €
Zerbitzu prestazioa2.504.882  €
Subvenciones Públicas9.992.796  €
Total17.139.755  €

 

OHIKO GASTUAK16.462.460 €
Langile gastuak 11.233.649 €
Diru-laguntzak 1.910.786 €
Jarduera gastuak 3.164.468 €
Amortizazio hornidura125.327 €
Finantz-gastuak28.231 €

KONTU IKUSKARITZA

Erakunde finantzari bakoitzaren txosten eta ikuskaritza propioez gain, Adsis Fundazioak urtero jartzen ditu bere kontuak Auren kanpo ikuskaritzaren menpe, zein Legearekin bat eginda Protektoratuan gordailatua baitago. Ikuskatutako zifrak urteko memoria txostenetan jasota daude.

Adsis Fundazioa Lealtad Fundazioak aztertua izan da eta Gardentasun eta Jardunbide Onen Printzipioakbetetzen ditu.

Bestalde, CONGDE Garapenerako GKE Koordinakundeak ere egiten digu ikuskaritza.