Vés al contingut

Plans d'Actuació

Els Plans d'Actuació Anual permeten la comprovació del compliment dels objectius de Fundació Adsis

Aquests documents contenen els objectius i les activitats que es preveuen desenvolupar, així com els ingressos i despeses estimades.

El Pla d'Actuació Anual es crea a partir de la informació recollida en cadascun dels centres de Fundació Adsis i s'aprova pel Patronat.

Pla d'actuació 2024

Pla d'actuació 2024

Pla d'actuació 2023

Pla d'actuació 2023

Pla d'actuació 2022

Pla d'actuació 2022

Pla d'actuació 2021

Pla d'actuació 2021

Pla d'actuació 2020

Pla d'actuació 2020

Pla d'actuació 2019

Pla d'actuació 2019