Al llarg de 2016 més de 22.000 persones van confiar en nosaltres i, treballant de manera conjunta, hem aconseguit transformar milers de situacions de desigualtat en oportunitats d'estudi, de feina i de futur. Vols saber com?Descarregat la nostra memòria.