Alt

Atzerritarren arloa, eskuragarriagoa

22/01/2019

Pertsona guztiek eskubide eta betebehar berberak izango dituzten gizarte inklusibo bat eraiki nahi dugunez, Adsis Fundazioaren programa guztietan bertakoei eta etorkinei arreta ematen diegu. Hala ere, atzerritarrei arreta emateko proiektu espezifikoak gauzatzen ari gara, eta, zehazki, duela 12 urte baino gehiagotik funtzionatzen duen informazio eta jarraipen juridikoko zerbitzu bat.

Kolektibo horrekin eta migratutako pertsonekin esku hartzen duten beste esparru batzuetako profesionalekin dugun lan-esperientziaren ondorioz, gure herrialdean aplikatzen den araudiaren laburpen gisa dokumentuak egiteko beharra identifikatu genuen, bai atzerritartasunari dagokionez, bai langileen betebeharrei eta eskubideei dagokienez.

Horrela, "Normativa básica en materia de extranjería" laburbiltzen duen dokumentu bat egin dugu, eta "Derechos y deberes de las personas trabajadoras" izeneko beste bat.

Alt
Alt

Bi dokumentu horiek etorkinentzako Informazio eta Aholkularitza Juridikoko Bizitza "proiektuaren esparruan egin ziren. Proiektu hori Lan, Migrazio eta Gizarte Segurantza Ministerioak eta 2018an exekutatutako Asilo, Migrazio eta Integrazio Funtsak finantzatu zuten, eta Madril, Bartzelona eta Valentzia hirietan garatu zen; beraz, dokumentuetan islatutako prestakuntza, batez ere helbideen, tasen eta abarren arloan, hiri batzuei dagokie.

2019ari dagokionez, Adsis Fundazioak Madril, Gasteiz, Bartzelona eta Valentzia hirietan garatzen du proiektua.

Material horien helburua da laguntza eta erreferentzia gisa balio izatea bai migratuentzat, bai kolektibo horrekin lan egiten duten profesionalentzat.

Comparte: