2017 URTEKO DIRU-SARRERA ETA GASTUEN EGOERA

 

BEREZKO FINANTZAZIOA1.340.025,65 €
EquiMercado salmentak947.840,33 €
Erabiltzaileen kuotak 27.671,75 €
Dohainak eta kanpainak315.061,36 €
Finantza diru-sarrerak7.275,25 €
Baliabideak geureganatzea7.835,00 €
Ezohiko diru-sarrerak34.341,96 €
FINANTZAZIO PRIBATUA2.102.533,91 €
Zerbitzu prestazioa551.455,05 €
Diru-laguntza pribatuak1.551.111,86 €
FINANTZAZIO PUBLIKOA7.959.878,25 €
Zerbitzu prestazioa1.745.087,83 €
Subvenciones Públicas6.241.790,42 €
TOTAL11.402.470,81 €
Alt

 

OHIKO GASTUAK11.358.273,75 €
Langile gastuak 7.632.002,78 €
Diru-laguntzak 1.069.275,43 €
Jarduera gastuak 2.546.468,62 €
Amortizazio hornidura70.389,29 €
Finantz-gastuak40.137,63 €
Alt

KONTU IKUSKARITZA

Erakunde finantzari bakoitzaren txosten eta ikuskaritza propioez gain, Adsis Fundazioak urtero jartzen ditu bere kontuak GZ Consultores-Auditores S.L. kanpo ikuskaritzaren menpe, zein Legearekin bat eginda Protektoratuan gordailatua baitago. Ikuskatutako zifrak urteko memoria txostenetan jasota daude.

Adsis Fundazioa Lealtad Fundazioak aztertua izan da eta Gardentasun eta Jardunbide Onen Printzipioakbetetzen ditu.

Bestalde, CONGDE Garapenerako GKE Koordinakundeak ere egiten digu ikuskaritza.