2019 URTEKO DIRU-SARRERA ETA GASTUEN EGOERA

9.346,34 

BEREZKO FINANTZAZIOA1.314.413,82 €
EquiMercado salmentak919.548,59 €
Erabiltzaileen kuotak 36.832,88  €
Dohainak eta kanpainak315.366,78 €
Finantza diru-sarrerak9.346,34 €
Baliabideak geureganatzea2.860,00  €
Ezohiko diru-sarrerak30.459,23 €
FINANTZAZIO PRIBATUA2.251.567,76 €
Zerbitzu prestazioa331.163,56 €
Diru-laguntza pribatuak1.920.404,20 €
FINANTZAZIO PUBLIKOA9.193.800,26 €
Zerbitzu prestazioa1.934.658,36 €
Subvenciones Públicas7.259.141,90 €
TOTAL12.759.781,84 €

 

OHIKO GASTUAK11.358.273,75 €
Langile gastuak 7.632.002,78 €
Diru-laguntzak 1.069.275,43 €
Jarduera gastuak 2.546.468,62 €
Amortizazio hornidura70.389,29 €
Finantz-gastuak40.137,63 €

KONTU IKUSKARITZA

Erakunde finantzari bakoitzaren txosten eta ikuskaritza propioez gain, Adsis Fundazioak urtero jartzen ditu bere kontuak GZ Consultores-Auditores S.L. kanpo ikuskaritzaren menpe, zein Legearekin bat eginda Protektoratuan gordailatua baitago. Ikuskatutako zifrak urteko memoria txostenetan jasota daude.

Adsis Fundazioa Lealtad Fundazioak aztertua izan da eta Gardentasun eta Jardunbide Onen Printzipioakbetetzen ditu.

Bestalde, CONGDE Garapenerako GKE Koordinakundeak ere egiten digu ikuskaritza.