2017 URTEKO DIRU-SARRERA ETA GASTUEN EGOERA

 

 BEREZKO FINANTZAZIOA

1.340.025,65 €
EquiMercado salmentak 947.840,33 €
Erabiltzaileen kuotak 27.671,75 €
Dohainak eta kanpainak315.061,36 €
Finantza diru-sarrerak7.275,25 €
Baliabideak geureganatzea7.835,00 €
Ezohiko diru-sarrerak34.341,96 €

FINANTZAZIO PRIBATUA 

2.102.533,91 €
Zerbitzu prestazioa551.455,05 €
Diru-laguntza pribatuak1.551.111,86 €

FINANTZAZIO PUBLIKOA

7.959.878,25 €
Zerbitzu prestazioa1.745.087,83 €
Zerbitzu prestazioa6.241.790,42 €

                                GUZTIRA  

11.402.470,81 €
Alt

 

 

OHIKO GASTUAK

11.358.273,75 €
Langile gastuak 7.632.002,78 €
Diru-laguntzak 1.069.275,43 €
Jarduera gastuak 2.546.468,62 €
Amortizazio hornidura70.389,29 €
Finantz-gastuak40.137,63 €
Alt

KONTU IKUSKARITZA

 

Erakunde finantzari bakoitzaren txosten eta ikuskaritza propioez gain, Adsis Fundazioak urtero jartzen ditu bere kontuak GZ Consultores-Auditores S.L. kanpo ikuskaritzaren menpe, zein Legearekin bat eginda Protektoratuan gordailatua baitago. Ikuskatutako zifrak urteko memoria txostenetan jasota daude.

 

GARDENTASUNA

 

Kontuak urtero ikuskatzen ditu  GZ Consultores- Auditores S.L.k

Adsis Fundazioa Lealtad Fundazioak aztertua izan da eta Gardentasun eta Jardunbide Onen Printzipioak betetzen ditu.

Bestalde, CONGDE Garapenerako GKE Koordinakundeak ere egiten digu ikuskaritza.