Més de 5.200 persones en risc d'exclusió social acompanyades durant l'any de pandèmia a Barcelona

5.212 persones acompanyades a Barcelona

Alt

Testimonis (català)

Testimonios (castellano)