PERSONES IMMIGRANTS

Persones acompanyades durant el 2018

Volem construir una societat inclusiva on totes les persones tinguin els mateixos drets i les mateixes obligacions.

Tot i que en tots els programes de Fundació Adsis atenem a persones autòctones i immigrants de manera indistinta, portem un programa específic d'atenció a població estrangera basat en l'atenció jurídica i el suport sociolingüístic.

A més, també desenvolupem projectes que pretenen la integració social de menors i joves de famílies immigrades mitjançant el suport educatiu i laboral en un ambient de convivència que incentivi la seva creativitat i socialització.

 

Alt

TESTIMONIS

Colaboradores

Premios

No hay premios relacionados con este programa

VER OTROS PREMIOS

Ofertas de voluntariado

Lo sentimos, en estos momentos no disponemos de ofertas de voluntariado para este programa

No obsante puede interesarte alguna otra oferta disponible

TODAS LAS OFERTAS