Cooperació al desenvolupament

 Donem suport als projectes que prioritzen l’atenció a menors i dones en Amèrica Llatina.

 

Entenem la Cooperació al Desenvolupament com una combinació de programes i actuacions orientades a millorar les condicions que afavoreixin l’equitat per a tots els pobles i col·lectius. Per aconseguir-ho, promovem i fem seguiment d’accions de cooperació en Amèrica Llatina i també duem a terme accions de sensibilització amb la població espanyola, principalment de joves, sobre la realitat darrere les situacions de pobresa i exclusió.

LOCALITZACIONS

Centres de Cooperació

Programes de Cooperació

ACCÉS A DRETS

Millorem les condicions de la població per a l’exercici dels seus drets socials i polítics, drets sexuals i reproductius, drets econòmics, de tinença de terres, etc.

ENFORTIMENT DE LA SOCIETAT CIVIL I INSTITUCIONS

Dotem d’habilitats o infraestructura i recursos a les organitzacions socials i/o institucions públiques o privades per oferir els serveis dels quals són responsables.

PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ

Millorem els processos de producció i de comercialització de comunitats camperoles fomentant un consum sostenible i responsable així com afavorint la sobirania alimentària.

FORMACIÓ I EDUCACIÓ

Afavorim la inserció laboral mitjançant processos formatius o bé que asseguren l'accés a l'educació formal a la població infantil i jove.

Algunes dades del programa de Cooperació

Dones
Persones ateses
Homes

Treballem en xarxa

  • Red de ONG de Madrid. 
  • Lafede.cat. 
  • Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de Donostia. 
  • Consejo Municipal de Cooperación de Vitoria-Gasteiz. 
  • Consejo Municipal de Cooperación de Bilbao. 

Colaboradores

CAMPAÑAS

Este programa no tiene campañas activas en este momento

VER OTRAS CAMPAÑAS

Premios

No hay premios relacionados con este programa

VER OTROS PREMIOS

Ofertas de voluntariado

Lo sentimos, en estos momentos no disponemos de ofertas de voluntariado para este programa

No obsante puede interesarte alguna otra oferta disponible

TODAS LAS OFERTAS