Fundació Adsis

Som una entitat sense ànim de lucre que des de fa més de 45 anys treballa perquè les persones en risc d'exclusió social trobin oportunitats per desenvolupar-se personal i professionalment.

Treballem principalment amb els joves, proporcionant-los l'acompanyament, els recursos i les eines que necessiten perquè puguin superar el fracàs escolar i l'atur.

Aquesta tasca la portem a terme a través de programes educatius i de formació professional, educació en valors, sensibilització social i cooperació al desenvolupament.

Fundació Adsis treballa en 23 centres situats en 12 províncies espanyoles i en 6 països de Llatinoamèrica.

http://www.fundacionadsis.org

https://www.facebook.com/FundacionAdsis

https://twitter.com/fundacionadsis