A Fundació Adsis creiem en les persones i en la capacitat intrínseca que tots tenim de superació. Però per fer aflorar aquesta capacitat a vegades, i sobretot en persones que procedeixen de realitats molt complicades, cal establir un vincle, una connexió que en alguns casos es produeix en poc temps però que sovint requereix de moltes aproximacions, de moltes anades i vingudes.
 
Avui us mostrem el vincle entre Mendi, que va cursar l'ESO al centre El Carmel després que l'expulsessin de diversos instituts. I Dani, el seu tutor; i Maria, que va créixer en les Llars Tutelades de la Fundació a Valladolid a causa d'una situació familiar molt complicada. I Sole, la seva tutora.