Tipo trabajo: Voluntariado

 

Busquem voluntàries i voluntaris pel reforç educatiu de joves entre 15 i 18 anys que cursen l'ESO i Programes de Formació Professional Bàsica.

El rol de la persona voluntària serà donar suport a l'educadora o educador de referència resolent els dubtes dels nois i noies en l'hora de reforç escolar. Les aules són, aproximadament, d'uns/es 15 nois i noies.

Calendari: de dilluns a dijous, segons disponibilitat

Horari: 17:00 a 19:00

Lloccentre de Fundació Adsis al Carmel

Requisits de la persona voluntària:

• Major de 25 anys

• Especialista o bon/a coneixedor/a de matemàtiques, física o química (nivell batxillerat) i / o de llengua anglesa

Dades de contacte*

Zona: Barcelona

Responsable: Melania Muñoz i Daniel Juan

Email: melania.munoz@fundacionadsis.org - daniel.juan@fundacionadsis.org