Tipo trabajo: Voluntariado

 

Busquem voluntàries i voluntaris per donar suport als nostres projectes de Formació Professional dirigits a joves entre 16 i 19 anys.
 
La persona voluntària donarà suport en la preparació de la Prova d'Accés, atenent alumnes a nivell individual o integrant-se a l'aula com a figura de suport i dinamització. També donarà suport a la part professionalitzadora de les especialitats de restauració, comerç, administració, electricitat i informàtica.

Calendari: de dilluns a divendres, segons disponibilitat.

Horari: Matins

Lloc: Centre de Fundació Adsis al barri El Carmel

Perfil de les persones voluntàries:

  • Major de 25 anys. 
  • Especialista o bon coneixedor d’alguna de les matèries següents: matemàtiques, Història, Anglès, Català, Castellà (nivell ESO)
  • Professional del camp de la restauració, comerç, administració, electricitat o informàtica
Dades de contacte*

Zona: Barcelona

Responsable: Maria López i Daniel Juan

Email: maria.lopezdoriga@fundacionadsis.org; daniel.juan@fundacionadsis.org