Tipo trabajo: Remunerado

 

Fundació Adsis és una organització sense ànim de lucre que des de fa més de 50 anys lluita per a construir una societat més justa, solidària i inclusiva. Treballa des de la proximitat i l'acompanyament, comprometent-se amb les persones més vulnerables per desenvolupar els seus projectes vitals.

Anualment donem servei a més de 40.000 persones a través de 9 programes d'acció social en 12 províncies. A més, els nostres programes de cooperació al desenvolupament i comerç just donen suport a més de 200.000 persones (entre poblacions directes i indirectes) a Amèrica Llatina.

A Barcelona, Fundació Adsis acompanya prioritàriament adolescents i joves a través del suport socioeducatiu, la formació i l’acompanyament a la inserció per a que puguin tenir un projecte vital sòlid i confiança en el futur. També treballem amb adults en risc principalment en programes per a millorar la seva ocupabilitat. Ubicats al barri del Carmel i Casc Antic, ens comprometem amb els territoris on actuem i a l’hora els entenem com a element clau de la intervenció.

Missió del lloc:

Tutors/es d´un grup de 14 joves (entre 18 i 30 anys) que es beneficien d´un contracte de formació en alternança en el marc de la convocatòria de Formació Ocupacional Dual del SOC

Funcions:

 • Selecció de les persones participants
 • Procés d´orientació inicial i el·laborar el pla de millora de cada participant
 • Acompanyar i fer seguiment inidvidual i grupal durant tot el procés de formació i de contractació
 • Coordinar-se amb el centre formador i amb l´empresa contractant per a garantir el bon funcionament del programa i el màxim d´aprofitament per part dels joves.
 • Ser interlocutor/a amb l´Administració finançadora i proporcionar tota la informació que requereixi sobre la situació de cada participant i del programa utilitzant els aplicatius i sistemes d´informació propis de la convocatòria, fent també l´avaluació, l´informe final de tancament i d´altres documents que el SOC o Fundació Adsis requereixin.
 • Acompanyar a les persones en l´etapa final del contracte en la definició del seu itinerari professional futur i en la consolidació de la seva formació i/o inserció laboral.
 • Coordinar-se amb la resta de l´equip de l´àrea laboral.

Requisits:

 • Experiència 3 anys. Almenys 3 anys en temes de formació, orientació i inserció laboral
 • Títol de grau diplomatura o llicenciatura preferentment en pedagogia, psicologia, educació social
 • Català i castellà (parlat superior, escrit superior)

Oferim::

 • Contracte laboral temporal (13 mesos)
 • Jornada completa
 • Altres beneficis: retribució segons conveni d´acció social amb infants, joves, famílies i altres en situació de risc, 24.000 euros bruts anuals aprox. x 12 pagues.

Termini de recepció de currículums:

Enviar a mireia.acosta@fundacionadsis.org indicant en l'assumpte "Tutor/a FPO DUAL". 

Si us plau, no presenti currículums si no s'ajusten al perfil sol·licitat, recordant-li que, en tot cas, poden utilitzar la nostra pàgina web per consultar les Ofertes de Treball o presentar els seus currículums a través de
https://fundacionadsis.org/es/trabaja-con-nosotros

L'informem que el seu currículum passarà a formar part d'un fitxer responsabilitat de la  FUNDACIÓN ADSIS – c. Lugo 59 baixos 08032 Barcelona-, per tal de poder estudiar la seva possible candidatura. Totes les sol·licituds no seleccionades s'esborren passat sis mesos de la candidatura.

Per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, oposició i/ o cancel·lació, pot anar a dpo@fundacionadsis.org on ampliarem la informació.

A Fundació Adsis assegurem i garantim la igualtat d'oportunitats en els nostres processos de selecció.

Dades de contacte*

Zona: Barcelona

Responsable: Mireia Acosta

Email: mireia.acosta@fundacionadsis.org