Tipus: Remunerado

 

Càrrec: Tècnica / Tècnic de Projectes

Lloc de treball: Barcelona (Fundació Adsis)

Introducció

Fundació Adsis és una organització sense ànim de lucre que des de fa més de 50 anys lluita per a construir una societat més justa, solidària i inclusiva. Treballa des de la proximitat i l'acompanyament, comprometent-se amb les persones més vulnerables per desenvolupar els seus projectes vitals.

Anualment donem servei a més de 40.000 persones a través de 9 programes d'acció social en 12 províncies. A més, els nostres programes de cooperació al desenvolupament i comerç just donen suport a més de 200.000 persones (entre poblacions directes i indirectes) a Amèrica Llatina.

A Barcelona, Fundació Adsis acompanya prioritàriament adolescents i joves a través del suport socioeducatiu, la formació i l’acompanyament a la inserció per a que puguin tenir un projecte vital sòlid i confiança en el futur. També treballem amb adults en risc principalment en programes per a millorar la seva ocupabilitat. Ubicats al barri del Carmel i Casc Antic, ens comprometem amb els territoris on actuem i a l’hora els entenem com a element clau de la intervenció.

 

Missió del lloc:

Busquem una persona que pugui donar suport tècnic a l'equip directiu de Barcelona en la formulació i redacció de projectes, el control econòmic i justificació dels projectes, la gestió de la informació, la recerca de finançament i la coordinació i implementació de subvencions públiques i privades.

La persona que s’incorpori reportarà directament a la directora de zona de Barcelona.

 

Funcions:

- Suport a l'equip de Barcelona en la identificació, formulació, redacció i definició del pressupost de projectes

- Gestió de les subvencions públiques i privades: sol·licitud, seguiment, definició del pressupost, justificació, requisits i auditories

- Seguiment del pressupost de l’execució dels projectes i justificació de les subvencions 

- Identificació i recerca activa de possibles noves vies de finançament pels projectes actuals i futurs de la Fundació

- Avaluació de la rellevància, viabilitat, idoneïtat de projectes i assessorament a la Direcció en la presa de decisions.

- Comunicació amb tots els Centres i Serveis implicats en la gestió de projectes, suport tècnic, reporting i manteniment d'un espai de comunicació adequat.

- Suport en la gestió dels coneixements de la Fundació


Requisits:

- Experiència: almenys 2 anys en la gestió de projectes públics i subvencions i coneixement del sector d'organitzacions d'acció social sense ànim de lucre. Experiència valorada en subvencions de la Generalitat de Catalunya, fundacions bancàries i de fons europeus.

- Formació: universitària superior (o experiència assimilable). Formació complementària en gestió de projectes.

- Excel·lent capacitat d'escriptura i maneig d'Excel.

- Domini del català i del castellà parlat i escrit. I es valorarà el coneixement de l'anglès.

 

Oferim: contracte a temps complet. Retribució segons el Conveni d'acció social amb infants, joves, famílies i altres en situació de risc. Incorporació immediata.

 

Termini de recepció de currículums:

Enviar a barcelona@fundacionadsis.org indicant en l'assumpte "Tècnica/Tècnic de projectes Fundació Adsis Barcelona". Els currículums s'admetran fins al 20 de gener.

Si us plau, no presenti currículums si no s'ajusten al perfil sol·licitat, recordant-li que, en tot cas, poden utilitzar la nostra pàgina web per consultar les Ofertes de Treball o presentar els seus currículums a través de
https://fundacionadsis.org/es/trabaja-con-nosotros

L'informem que el seu currículum passarà a formar part d'un fitxer responsabilitat de la  FUNDACIÓN ADSIS – c. Lugo 59 baixos 08032 Barcelona-, per tal de poder estudiar la seva possible candidatura. Totes les sol·licituds no seleccionades s'esborren passat sis mesos de la candidatura.

Per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, oposició i/ o cancel·lació, pot anar a dpo@fundacionadsis.org on ampliarem la informació.

A Fundació Adsis assegurem i garantim la igualtat d'oportunitats en els nostres processos de selecció.

 

Dades de contacte*

Zona: Barcelona

Telèfon: 933577575

Email: barcelona@fundacionadsis.org