Tipo trabajo: Remunerado

 

Agent de Prevenció primària amb enfoc comunitari per a la realització de tallers en centres educatius, per a la prevenció de les addiccions tecnològiques, la promoció de la salut i l'ús responsable de les tecnologies.

S'ofereix lloc per a participar en Projecte de Prevenció primària, amb enfoc comunitari. Contracte per obra de 30 hores setmanals. Incorporació en setembre 2020. Barcelona.

Requisits:

Formació:

 • Diplomat/a i/o Llicenciat /a o Grau en carreres pròpies de les Ciències Socials (Psicologia amb títol de Psicòleg/a Clínic/a, Màster General Sanitari o habilitat/a Sanitari/a, Pedagogia, Psicopedagogia, Treball Social, Educació Social, etc. i/o Sociologia, Antropologia , etc.).

 

Experiència laboral:

 • Més de 2 anys en feines enfocades a la prevenció universal i selectiva d'addiccions, amb població infantil i juvenil. Es valorarà especialment l'experiència amb adolescents, joves i famílies.
 • Experiència en treball d'inclusió de col·lectius o de promoció de la salut i social amb col·lectius en risc/vulnerables i amb entitats que els promocionen. Es valorarà especialment comptar amb experiència en treball amb persones amb addiccions i en prevenció en centres educatius.

 

 Formació Complementària:

 • Postgrau en Prevenció d'Addiccions i/o Dinamització Comunitària, Salut Comunitària, Intervenció Psicosocial, TIC, etc.

 

 Competències:

 • Capacitat de treball en equip i en xarxa, innovació, pensament positiu, comunicació, resolució de problemes i gestió de conflictes, orientació a resultats, lideratge, empatia i proactivitat.
 • Competències digitals (xarxes socials i eines TICs).

 

 Altres Requisits:

 • Dominar tècniques d'intervenció i orientació individual i grupal.
 • Coneixement l’entrevista motivacional.
 • Experiència prèvia en treball intersectorial i coordinat entre administracions públiques, Tercer Sector i ciutadania
 • Competències i coneixements de gestió, representació i càrrec de portaveu.
 • Català

 

 Abstenir-se les persones que no reuneixin els requisits anteriors.

 Interessats/des, enviar candidatures fins al 23 d’agost a barcelona@fundacionadsis.org

 

 

Dades de contacte*

Zona: Barcelona

Email: barcelona@fundacionadsis.org