Fundació Adsis renova el Patronat

09/11/2022

El Patronat de Fundació Adsis ha incorporat recentment a dues persones a l'òrgan de govern de l'entitat. Es tracta de María Álvarez de Linera i Belén Landínez, que ara formen part del Patronat com a vocals.

Amb una àmplia experiència en el sector empresarial, en la gestió de persones i en la direcció comercial respectivament, ambdues compten també amb un gran coneixement de la labor de Fundació Adsis, ja que han format part del Consell Assessor a Madrid durant els últims anys.

Però aquest no és l'únic canvi en la composició de l'òrgan de govern de la fundació, i és que, després de gairebé nou anys com a patrona, Josune Izkara deixa de pertànyer al Patronat. Durant aquest temps Josune ha aportat la seva experiència en la comissió d'auditoria i en l'òrgan de control intern, un llarg recorregut de dedicació, entrega i compromís que agraïm des de Fundació Adsis.

Després d'aquests canvis, el Patronat de Fundació Adsis queda format per vuit patrons i patrones, i un secretari no patró.

Comparteix: