Carmila s'uneix a Fundació Adsis pel foment de l'ocupació de joves

15/07/2022

Fundació Adsis ha signat un conveni de col·laboració amb l'empresa de centres comercials Carmila, amb l'objectiu de fomentar la formació i l'ocupació de joves que es troben en situacions de vulnerabilitat, en matèria de venda al detall.

Sota aquest acord, Carmila donarà suport financer per a la formació de joves en situació de desocupació durant la segona meitat de 2022, així com per a al seu acompanyament i inserció laboral durant l'any vinent.

Formació en el sector retail

Les formacions constaran de capacitacions tècniques centrades en les professions de dependent i auxiliar de comerç, i estaran acompanyades d'una formació en habilitats socials que faciliti l'ocupació dels i les joves, en la seva majoria, en situació d'exclusió social.

El programa formatiu, de 70 hores, inclourà una primera fase de diagnòstic sociolaboral, formació i orientació i intermediació amb empreses, per a facilitar la futura inserció de les i els joves en el mercat laboral. Durant el programa, les persones participants obtindran una instrucció completa dins dels diferents aspectes que conformen la venda al detall i comptaran amb l'acompanyament, orientació laboral i tutoria de Fundació Adsis.

Un compromís més enllà del finançament

A més del suport econòmic de Carmila per al desenvolupament d'aquestes formacions, l'empresa s'involucrarà activament en aquest acord mitjançant una iniciativa de voluntariat corporatiu. D’aquesta manera, equips de la companyia participaran directament en la formació tècnica i d'habilitats de l'alumnat, aportant la seva experiència en el sector. A més, les persones treballadores de Carmila rebran sessions de sensibilització en matèria d'inclusió i RSC.

En una segona fase d'aquesta iniciativa, Carmila fomentarà la realització de pràctiques entre els arrendataris dels locals dels seus centres comercials. D'aquesta manera, aquests operadors podran recórrer a Fundació Adsis i als seus serveis d'intermediació per a incorporar a persones en pràctiques o fins i tot contractar aquells perfils que precisen per al desenvolupament de la seva activitat comercial. D'aquesta manera, Carmila i Fundació Adsis ajustaran els programes formatius a les necessitats dels comerciants de la immobiliària.

Comparteix: