ESTATUTS

Estatuts de la Fundació
Ver

CONVENIS

Aplicació de convenis
Ver

PLA

Pla Estratègic - Prorrogat fins a 2020
Ver

ESTRATÈGIA EDUCATIVA

ESTRATÈGIA D'EDUCACIÓ PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL
Ver

SEGUIMENT ACTIVITAT

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L'ACTIVITAT
Ver

SELECCIÓ PROJECTES

CRITERIS DE SELECCIÓ DE PROJECTES DE COOPERACIÓ
Ver

ORGANITZACIÓ INTERNA

Estructura i organigrama de Fundació Adsis
Ver

PLA D'IGUALTAT

II PLA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES 2018-2021
Ver

PLA VOLUNTARIAT

Pla de volountariat de Fundació Adsis
Ver

PREVENCIÓ ASSETJO

PROTOCOL PREVENCIÓ I TRACTAMENT DE L'ASSETJAMENT
Ver

RISCOS LABORALS

Política de prevenció de riscos laborals
Ver

PREVENCIÓ MALTRACTAMENT

Política de prevenció del maltractament infantil
Ver

POLÍTICA D'INVERSIONS

Política d'inversions financeres
Ver

PREVENCIÓ BLANQUEIG

PROTOCOL DE PREVENCIÓ DE BLANQUEIG DE CAPITALS
Ver

COLABORACIÓ EMPRESES

CODI ÈTIC PER LA COL·LABORACIÓ ECONÒMICA AMB EMPRESES
Ver

SELECCIÓ PROVEÏDORS

CRITERIS DE SELECCIÓ DE PROVEÏDORS
Ver

CONFLICTE D'INTERESSOS

ACCEPTACIÓ DE CLAUSULA DE CONFLICTE D'INTERESSOS
Ver

Informació actualitzada a desembre de 2020