100% d'inserció laboral a Canàries

26/09/2016

Al Centre Atajo de Fundació Adsis en Canarias vam acabar el curs passat amb una molt bona notícia, i és que el 100% dels alumnes del PIIIL "Adsis cuida i acompanya", van trobar feina. A les Canàries duem a terme aquest formació, que es desenvolupa en format PIIIL (Projectes d'Itineraris Integrats d'Inserció Laboral) i l'objectiu és propiciar l'accés al Certificat de Professionalitat d'Atenció Sociosanitària a Persones Dependents en Institucions Socials, des de fa anys i, a causa de seu èxit, en aquesta última edició hem comptat amb 15 alumnes, tots i totes en situació de vulnerabilitat o exclusió social. Hem parlat amb alguns dels protagonistes de la formació perquè ens expliquin la seva experiència i les claus de l'èxit d'aquesta formació. 

 

Estibaliz Tola Montesdeoca, educadora de "Adsis Cuida i Acompanya". Treballa a Fundació Adsis Canàries des de 2012.

 

Estíbaliz, quin és l'objectiu del curs?
Facilitar els coneixements necessaris per atendre a persones dependents en l'àmbit sociosanitari amb l'objectiu de mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.

 

A què creus que es deu l'èxit d'inserció d'aquest curs? 
Segurament a la suma de diversos factors. D'una banda, la nova normativa a través de la qual des de 2017 ja no es podrà treballar en l'àmbit sociosanitari sense tenir qualificació professional homologada. D'altra banda, la lluita constant per part dels professionals que conformen l'equip de Fundació Adsis de buscar sempre organitzacions que promoguin la centralitat en la persona com a eix principal per al desenvolupament de l'autonomia dels seus usuaris/es. Finalment, i no menys important, és el tracte proper amb les empreses amb les que col·laborem, buscant sempre la millora de les competències professionals i personals de l'alumnat i del seu futur treballador.

 

Què busquen les empreses d'una persona formada en atenció sociosanitària?
En primer lloc, persones que tinguin competències professionals i per descomptat amb certificació formativa; també persones amb habilitats socials i personals, que siguin dinàmiques, proactives i amb gran capacitat d'adaptació. A més, amb els anys d'experiència de Fundació Adsis formant a persones en aquest sector, hem anat aprenent què és el que volen les empreses i posem molt interès a cobrir al màxim aquestes necessitats. De fet, les empreses ens feliciten per la qualitat humana i les competències del nostre alumnat. Han arribat a explicar-nos que tenen major coneixement en el maneig d'ajudes tècniques que la majoria dels centres que vénen a les seves empreses a realitzar les pràctiques no laborals d'empresa. 

 

Quines sortides professionals té una persona que es formi en aquest PIIIL? 
Hi ha una àmplia oferta, des de centres o equipament públics o privats que presten serveis d'atenció sociosanitària (centres residencials, centres de dia, etc.), en l'àmbit de la prestació de serveis socials a persones en règim de permanència parcial, temporal o permanent en institucions de caràcter social, passant per treballs relacionats com pot ser cuidador de minusvàlids físics, psíquics o sensorials. 

 

Què creus que ha suposat el curs per als i les alumnes de Fundació Adsis a més d'una porta d'accés al món laboral?  
Segons el que ens transmeten en les avaluacions que realitzem, a part d'aconseguir una certificació professional i comptar amb una feina, la majoria d'ells consideren que la formació a Adsis va més enllà del contingut teòric, acompanyant-los en diversos nivells (social, personal, familiar) i oferint-los eines per desenvolupar-se en el món laboral.

 

Juanma Cabrera, aturat de llarga durada amb moltes dificultats econòmiques. Va arribar a la Fundació mostrant un gran interès en formar-se en atenció sociosanitària. 

 

Per què et vas apuntar a aquest curs?
Per ampliar el meu currículum i trobar feina en una nova branca laboral.

 

Què és el més important que has après? 
A part dels coneixements tècnics, he après a treballar en equip. A Fundació Adsis, i de cara a la inserció laboral, se li dóna força importància i a més he après a treballar amb les persones dependents des d'un tracte proper però professional.

 

Què ha suposat per a tu trobar feina?
Poder sortir de la meva situació d'exclusió social i obrir el meu ventall de possibilitats.

 

¿Ha canviat la manera en què et mires el teu futur des que vas conèixer a Fundació Adsis fins a data d'avui?

Sí, ha canviat molt ja que sé que ara puc confiar en l'equip d'Adsis i sé que sempre que els necessiti estaran allà per ajudar-me.

 

Com t'imagines d'aquí a 10 anys?

Doncs treballant, si Déu vol.

 

Rafael Álvarez Delgado. Director/Gerent del Centre sociosanitari de Santa Brígida i Delegat Regional per Canàries de GERIATROS S.A.U. Empresa inseridora d'alumnes/as de Fundació Adsis.

 

Què busqueu en una persona formada en atenció sociosanitària? Quines característiques ha de tenir?
Primerament, i com no pot ser d'una altra manera, que la persona hagi obtingut la seva titulació en algun dels centres oficials o cooficials establerts i certificats, doncs ja això en si mateix és una garantia, amb relació a la seva qualificació i aptitud professional. Igual d'important és trobar persones que expressin una orientació més humanista, amb clara vocació de servei, i que hagin vist a través de l'oferta formativa l'oportunitat de materialitzar aquesta vocació des del professionalisme en l'atenció a persones.
 
Crec que no cal dir que hi ha altres aspectes d'igual interès que busquem en els candidats i les candidates per formar part de l'equip d'aquest Centre, que com sabem no s'aprenen en els llibres i que o bé s'adquireixen de forma aliena a aquest Centre o bé s'ensenyen a través de tots els/les professionals que formen aquest servei en les seves diferents àrees, com pot ser la serietat i el rigor en el treball, el respecte als altres i a un mateix, el desig continu d'aprendre i formar-se, la capacitat per crear i fer equips i contribuir al bon clima laboral, l'autonomia professional i l'autogestió, o la capacitat analítica. Tot això no són només valors desitjables, és el que actualment necessitem i tenim al centre, conformant la nostra cultura organitzativa.

 

Per què heu optat per Fundació Adsis per buscar treballadors? Quin valor diferencial tenen els seus alumnes respecte als d'altres centres? 
La nostra relació amb Fundació Adsis es podria definir com una història de trobada fortuïta, que perdura gràcies al fet que les dues entitats hem trobat a la contrapart d'aquest binomi, la serietat, el rigor i el saber treballar de forma conjunta. Aquesta metodologia de treball i la selecció de candidats/es per participar en les pràctiques d'aquest Centre, no només ha estat necessària perquè puguem atendre amb el millor servei humà als nostres residents, usuaris i familiars, sinó per brindar als alumnes i les alumnes en pràctiques seleccionats i després treballadors/es, un espai laboral i professional altament professionalitzat on informació, formació i exercici van contínuament de la mà. 

 

Com vau conèixer de l'existència de Fundació Adsis?
A través de la sol·licitud de formació en pràctiques que la Fundació Adsis va presentar a l'Institut d'Atenció Social i Sociosanitaria del Cabildo, Unitat de Docència i Recerca.

 

Per què creus que Fundació Adsis ha aconseguit inserir laboralment a tots els alumnes del curs?
Crec oportú dir que la inserció laboral és producte de la participació activa de diferents actors socials: finançadors i la política fiscal (Estat), institucions formadores certificades i els programes formatius i com no, les empreses. En definitiva, la inserció laboral, en cas de materialitzar-se, no és més que la constatació de l'èxit que com a societat podem arribar en aquest o altres ordres socials i econòmics, treballant de forma conjunta.

En relació als i les alumnes que Fundació Adsis ha format i que han trobat una oportunitat laboral en aquest Centre, es deu, sense cap dubte i en gran mesura, no només a la bona disponibilitat dels primers per aprendre i deixar-se ensenyar, sinó a la selecció de l'alumnat, en base a conèixer molt bé per part de la Fundació, la nostra cultura i filosofia organitzativa.

Comparteix: