Alt

Junts/es

Acostant cultures amb el projecte Junts/es

Es tracta d'un projecte promogut pel Consorci d'Educació de Barcelona i basat en l'intercanvi i cooperació entre escoles de Barcelona i altres països del món. Aquest projecte aproxima, tant a l'alumnat com al professorat, a la riquesa de les cultures: dóna valor a la diversitat lingüística present a les aules i ho fa intercanviant contes i cançons populars, així com dibuixos que els nens i nenes realitzen.

El projecte es duu a terme durant dos anys entre les escoles participants de tots dos països:

  1. Durant el primer any, existeix una presa de contacte prèvia en la qual l'alumnat s'envia cartes d'un país a un altre, fotos, organitzen trobades via Skype, etc. Durant aquest primer any, s'intercanvien contes populars i els nens i nenes de cada país han de dibuixar el que han entès del conte popular que han rebut dels nens i nenes de l'altre país. Els contes i dibuixos que s'han treballat durant el curs es publiquen en els dos idiomes, i al final de curs s'organitza una gran actuació on es presenta la publicació, així com els resultats del treball cooperatiu (es projecten dibuixos, es llegeixen contes populars de l'altre país, etc.).
  2. En el segon any del projecte, els contes donen pas a les cançons populars. El procediment és el mateix: intercanvi de cançons entre nens i nenes d'un país i de l'altre, dibuixos per part de l'alumnat de l'altre país il·lustrant el que ha entès, i llibre final amb els resultats en els dos idiomes. Al final d'aquest segon any, també s'organitza una gran actuació - generalment a l'Auditori AXA -, en el qual l'alumnat exposa els seus treballs plàstics resultat de l'intercanvi.

El projecte s'ha desenvolupat amb escoles del Marroc, el Senegal, l'Equador, Romania, la Xina, Pakistan i l'Índia. Es tracta d'una via de comunicació per a enriquir el coneixement recíproc de totes dues cultures i tradicions, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona (Solidaritat i Cooperació Internacional).

Aquest projecte és possible gràcies als diferents centres educatius de Barcelona que participen: Escola Antaviana, Escola Drassanes, Escola Jacint Verdaguer, Escola Dels Encants, Escola Nabí, i Escola La Llancuna del Poblenou, escoles del país amb el qual el duem a terme cada any, i a la col·laboració de l'Associació de Mares i Pares de l'Escola Drassanes (AMPA Drassanes) i Fundació Adsis Barcelona.

Llocs on es desenvolupa: 6 centres educatius de Barcelona i 6 del país convidat.

Qui participen: Dirigit a l'alumnat d'Educació Primària (10-12 anys).

Blog del projecte: http://juntsbcnislamabad.blogspot.com.es 

Curs 2019 - 2020

És el desè any en marxa d'aquesta iniciativa i en aquesta ocasió l'intercanvi es realitza amb escoles de l'Índia.

Llegir més

Contacte 

 Centre Casc Antic
C/ Assaonadors, 20. CP. 08003. Barcelona
93 268 87 60
cascantic@fundacionadsis.org

Colaboradores