Persones migrants

Volem construir una societat inclusiva on totes les persones tinguin els mateixos drets i les mateixes obligacions.

Encara que en tots els programes de Fundació Adsis atenem persones de diferents orígens, també desenvolupem un programa específic d'atenció a persones migrants, basat en l'atenció jurídica i el suport sociolingüístic.
A més també desenvolupem projectes que pretenen la integració social de menors i joves de famílies immigrants mitjançant el suport educatiu i laboral en un ambient de convivència que incentivi la seva creativitat i socialització.

PROJECTES

Col·laboradors