Formació i ocupació

Acompanyem joves d'entre 16 i 30 anys en situació de vulnerabilitat perquè puguin millorar les competències tècniques, bàsiques i transversals de manera que els permetin accedir a un lloc de treball. 

Desenvolupem al costat del i de la jove un pla de treball integral i totalment personalitzat a través del qual treballem per competències amb l'objectiu de capacitar-lo/la per la feina i dotar-lo/la de la seguretat i confiança per agilitzar la seva inserció laboral, però també per resoldre altres vessants de la vida que faciliten la integració social.  

PROJECTES

Alt

Dispositivos de inserción laboral y segunda oportunidad

A través de estos proyectos se ofrece a los jóvenes la posibilidad de realizar un itinerario personal, acompañado por un técnico, para definir su profesión y mejorar sus oportunidades de acceso al mundo del trabajo.
Alt

Proyecto PASSWORK

PASSWORK es una propuesta diseñada por Fundación Adsis y Fundación Exit, las cuales se han unido para desplegar un modelo de atención sociolaboral a jóvenes incorporando las señas de identidad propias de ambas organizaciones.
Alt

Servei d'activació competencial

En els nostres centres hem identificat un grup de joves tutelats/des i ex-tutelats/des els i les quals queden fora del programa de Garantia Juvenil, ja que necessiten un període d'orientació i desenvolupament d'algunes competències mínimes, que els permetin participar en espais formatius normalitzats. Per aquest motiu, hem dissenyat un projecte prelaboral que els prepari l'accés a Garantia Juvenil.Són joves que:

Col·laboradors