Educació

Facilitem que nois i noies, adolescents i joves continuïn estudiant perquè puguin tenir un futur amb més oportunitats.

L'educació és una de les eines més influents per acabar amb les desigualtats socials, però no tots els joves hi tenen el mateix accés.  Des de Fundació Adsis acompanyem a nois i noies, adolescents i joves, en situacions vitals complicades per propiciar la seva implicació en els estudis.  Aquesta tasca la duem a terme de manera totalment personalitzada amb cada jove i amb una constant coordinació amb les famílies, els centres educatius i els referents socials (serveis socials, delegats d'assistència al i a la menor, etc.).

PROJECTES

Col·laboradors