Alt

Educació

Facilitem que nois i noies, adolescents i joves continuïn estudiant perquè puguin tenir un futur amb més oportunitats. L'educació és una de les eines més influents per acabar amb les desigualtats socials, però no tots els joves hi tenen...
Veure programa
Alt

Formació i ocupació

Acompanyem joves d'entre 16 i 30 anys en situació de vulnerabilitat perquè puguin millorar les competències tècniques, bàsiques i transversals de manera que els permetin accedir a un lloc de treball.  Desenvolupem al costat del i de...
Veure programa
Alt

Educació en Valors

Promovem el compromís solidari de joves per a propiciar l'activisme social. Els i les joves són la raó de ser de Fundació Adsis. Per això, a més de l'atenció social i laboral, posem a la seva disposició espais i activitats per promoure el...
Veure programa
Alt

Persones migrants

Volem construir una societat inclusiva on totes les persones tinguin els mateixos drets i les mateixes obligacions. Encara que en tots els programes de Fundació Adsis atenem persones de diferents orígens, també desenvolupem un...
Veure programa