PERSPECTIVA DE GÈNERE, DINS L’ESSÈNCIA DELS PROJECTES

12/03/2021

La setmana del 8 de març ens dona l'oportunitat d’explicar com promovem un món feminista des dels diferents projectes. Durant aquesta setmana, hem realitzat tallers online i presencials sobre la crisi del sistema patriarcal i la necessitat de canviar de paradigma, inclosos en la programació com a tallers complementaris i vinculats a la temàtica de cada projecte.

Alt

Evidenciar la relació directa entre les activitats més necessàries per la vida i el treball feminitzat (amb una precarietat laboral colpidora), emfatitzar l’accentuació de la pobresa en les dones en un món globalitzat capitalista i fer palesa la insostenibilitat i injustícia d’aquest sistema, són els principals objectius dels tallers.

L’alumnat reflexiona sobre les tasques que carreguen sobre les dones o les persones llegides com a dones i comenta que “és la realitat, però no estic d’acord en que hagi de ser així. No es té en compte lo necessari per viure i ho fem les dones.” En aquest espai de reflexió grupal, segueixen qüestionant-se: “Está claro que los trabajos feminizados son los menos remunerados. (…) ¿Por qué las mujeres hacemos los trabajos que no se pagan? También es trabajar".

En l’àmbit laboral, també repassen com el sistema perpetua desigualtats com la bretxa salarial, el sostre de vidre o el terra enganxós, arreu del món:

“Al final, los hombres siempre acabamos ganando más… ¡Incluso entre los puestos de peces gordos hay diferencias!”, afirma un jove que al principi del taller comentava que les dones no patien tantes desigualtats.

“Totes hem sentit aquesta setmana algú que deia que no n'hi havia per tant... però és molt exagerada la desigualtat”,afirma una jove indignada.

A través d’aquestes evidències, l’alumnat pot seguir organitzant-se per desenvolupar les accions escollides, incrementant la seva consciència i capacitat reflexiva, per tal de promoure les alternatives que fomenten la justícia global amb perspectiva de gènere, de forma més fefaent.

“Yo cuando me reviso, veo que hago cosas machistas y ¡lo estoy cambiando!” Explica una jove, que se sent capaç de transformar les injustícies observades.

Paral·lelament, els projectes, que són dissenyats amb una mirada de gènere, inclouen reflexions en perspectiva de gènere en totes les sessions destinades a la sensibilització. Així doncs, es van abordant aspectes com la cruesa de les vulneracions de drets de les dones en els processos migratoris o l’explotació laboral de les mateixes en àmbits productius com el tèxtil. Tot s’acompanya d’una mirada empoderadora, amb exemples d’alternatives i experiències reeixides liderades per dones (en l’àmbit del comerç just, de la producció agroecològica, del lideratge comunitari...).

Alt

“Imagina’t ser dona i, a sobre, migrada…”, comenta una jove.

“En mi país (Ecuador) lo normal era eso, no trabajar, estar en la casa con los hijos. Mi marido no hacía nada. Pero yo con mis hijas no lo quise transmitir así”, comenta una alumna que afegeix que “el comercio justo me parece muy interesante para las mujeres de mi país”.

A través dels projectes busquem l’empoderament de totes les persones del grup i pretenem entrenar la mirada crítica i la reflexió.  Pel que fa als joves que no s’identifiquen amb el gènere femení, hem detectat que sovint tenen més reticències a voler reflexionar sobre les discriminacions de gènere. Per això, a més d’oferir espais per revertir aquest escenari, promovem la seva participació en àmbits que estadísticament freqüenten poc (com la participació comunitària, les cures...) i propiciem que prenguin consciència que cal cedir altres espais a les dones. Alhora, amb les joves, fomentem que tinguin consciència del seu potencial, dels seus drets i de la seva capacitat de generar canvis en la societat i de decidir com enfocar la seva vida. Amb tot, sensibilitzem tot l’alumnat per a un món més just i més habitable, que persegueixi el bé comú, amb una perspectiva feminista.

Comparteix: