UNA EXPERIÈNCIA D’ESTIU ÚNICA, PER CONTRIBUIR A LA JUSTÍCIA GLOBAL A PARTIR DEL NOSTRE CONSUM

26/07/2021

L’Espai Jove d’Estiu Solidari és una experiència estiuenca que promou la Justícia global a través de la sensibilització i l’organització d’activitats solidàries, mitjançant l’autogestió grupal i procurant el gaudi conscient. Acull joves dels diferents projectes d’Educació per a la Justícia global que desenvolupa Fundació Adsis a alguns instituts de Barcelona (impACT, Apropa’t...) i està obert a altres persones interessades.

El grup participant d’aquest any, a través de diverses trobades, formacions i espais participatius, ha decidit fer 4 accions fruit de les seves inquietuds en relació al consum responsable: eco-snorkel, paradeta de productes de Comerç Just, graffiti reivindicatiu i entrevista a Top Manta. Us les expliquem a continuació.

Inicialment, el grup va tenir espais de coneixença, per reflexionar sobre la seva identitat en termes d’interseccionalitat. Després, es van oferir diferents espais formatius per aprendre, debatre i reflexionar sobre les conseqüències socials i econòmiques del model de consum capitalista i quin paper hi tenim com a consumidors/es, fent una obertura de mirada a noves alternatives.  

Pel que fa a les accions liderades pels i les joves, la primera setmana es va realitzar una acció de voluntariat ambiental de neteja del litoral de Barcelona fent snorkel (eco-snorkel), en col·laboració amb Anèl.lides Serveis Ambientals Marins.

Alt

Posteriorment, es va participar a la festa major del Carmel, amb una paradeta de productes alimentaris i cosmètics de Comerç Just (EquiMercado) i llegint un manifest creat pel grup, per tal de sensibilitzar sobre les conseqüències socials, econòmiques i ambientals del model de producció i consum capitalista, per proposar el consum responsable com a solució. Aprofitant les festes, també es va fer una acció artística reivindicativa en format de graffiti al Ranxo del Carmel, per fer èmfasi en les injustícies que comporta el negoci de la indústria tèxtil mundial. Paral·lelament, van fer un taller de customització de roba de segona mà.

Alt

L’última setmana, el grup va visitar la botiga i el taller de Top Manta, que lluita per la universalitat dels drets humans posant l’accent en les vulneracions d’aquests en el col·lectiu de manters i manteres, i va entrevistar un dels seus portaveus, creant un material audiovisual per a difondre.

L’experiència ha acabat amb una estada a Irehom, amb nit de convivència inclosa, on a més de pensar en aquelles accions que el grup vol seguir desenvolupant a partir del setembre, van poder generar un espai de cures i d’intercanvi, i a més, van poder adquirir eines per a la gestió emocional enmig del bosc a càrrec dels integrants del projecte.

Alt
Alt

Tot plegat ha fet que alguns i algunes joves descriguin aquestes setmanes com una experiència “genial”, que els ha permès gaudir de la diversitat del grup i fer quelcom per transformar aquelles injustícies que observen dia a dia, i sobretot...ha fet que esperin amb candeletes el setembre per a seguir transformant col·lectivament!

Comparteix: