Fundació Adsis

On som | Tel. 902 367 665 - 93 295 57 27

6 de cada 30 estudiants d’ESO presenten
mancances econòmiques que condicionaran el seu futur educatiu

On Som

La Fundación Adsis compta amb 30 centres d’atenció directa a 12 províncies de l’Estat espanyol. Et convidem a posar-te en contacte amb nosaltres a través del centre que tinguis més proper. També pots contactat amb el programa o departament que sigui del teu interès.

General